Зареждане на виртуaлен тур. Моля изчакайте до 30 секунди ...
Loading virtual tour. Please, wait up to 30 seconds...ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
по програма за финансиране на проекти по тема:
Дейности по опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните
изкуства в музеите и художествените галерии
© 2021 Профо АГ - Генчо Петков