международни пленери

Mеждународният пленер по  живоппис ,,Боженци’’ стартира през  1975 година и с малки прекъсвания се провежда и до сега.

Благодарение на пленера във фонда на Художествена галерия ,,Христо Цокев’’ се сформира богата колекция от съвременно българско и международно изкуство. В годините на своето съществуване играе  ролята на средище за културен обмен между творци с различен почерк и мироглед. Участие в него вземат забележителни български творци, като:  Магда Абазова, Тома Трифоновски, Сюлейман Сеферов, Надежда Кутева, Ивайло Мирчев, Андрей Даниел, Греди Асса, Димитър Грозданов, Вихрони Попнеделев и др.

Със свой принос в обогатяването на сбирката, от международните участници се открояват забележителни творци, като Златан Ленкей, Йохан Калман, Ивани Йодон от Унгария; Петер Шмаха -Чехия; Валериу Боборелу и Богдан Пиетриш от Румъния; Томас Рихтер - Германия.

Нели Недева

Автор:
Година:
Използвана техника: