икони

Обликът на иконната сбирка оформят основно произведения на зографи от Тревненската школа, рисували стенописи и икони за църкви в региона и в редица селища от Търновско и Подбалкана през 19 век. Сред тях са творби на известните през втората половина на този век Симеон Коюв, Рачо Тихолов и Антон Стефанов. В тази възрожденска колекция особено място заема и една икона на най – значимия представител на Самоковската школа – Захари Зограф.

Проф. д-р Марин Добрев

Автор:
Година:
Използвана техника: