живопис

Разделът за съвременна живопис обхваща почти всички художествени явления и част от техните ярки представители. Произведенията на Христо Цокев, логично прехвърлящи моста между църковното и светското изкуство, са сред най-ранните светски платна, с които галерията разполага. Годините в края на 19 и началото на 20 век са маркирани с две интересни, за жалост малко популярни картини на Иван Мърквичка и Ярослав Вешин, и един от най – известните портрети на Мърквичка, дело на Антон Митов. Следващите поколения художници са представени чрез портрети от Стефан Иванов, Борис Митов, Дечко Узунов, Давид Перец, Илия Петров пейзажи на Александър Мутафов, Никола Танев, Цанко Лавренов, Иван Христов, Йордан Гешев, Константин Трингов, жанрови композиции на Димитър Куманов, Димитър Гюдженов, Златю Бояджиев, типизираните образи на Владимир Димитров – Майстора и Стоян Венев, исторически сюжети на Васил Стоилов и Евгени Поптошев. Динамичните процеси в живописта след 60–те години са отразени чрез произведения на Александър Петров, Георги Павлов – Павлето, Найден Петков, с платна на Георги Баев, Генко Генков, Светлин Русев, Йоан Левиев, Георги Божилов, Димитър Киров, Емил Стойчев, а последните три десетилетия на века чрез творби на живописци като: Атанас Яранов, Иван Димов, Теофан Сокеров, Димитър Буюклийски, Станислав Памукчиев, Минчо Минчев, Греди Асса и т.н.

Проф. д-р Марин Добрев

Автор:
Година:
Използвана техника: