графика

Графичната част от фонда, въвеждаща с една тушова рисунка на Илия Бешков, е ориентирана към творби на автори, които имат принос към основните идейно – пластични направления, характеризиращи развитието на българската графика през втората половина на 20 век. Този кратък обзор започва с произведения на творци като Зафир Йончев, Мария Недкова, Тодор Панайотов, Христо Нейков, Румен Скорчев и Петър Чуклев и продължава с графики на художниците от следващото поколение, където акцентите са свързани с творби на Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Иван Нинов, Валентин Колев, Милко Божков и др.

Проф. д-р Марин Добрев

Автор:
Година:
Използвана техника: