Status

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ПРОЛЕТЕН САЛОН” – ГАБРОВО 2023 г.

СТАТУТ

 1. I. Общи положения

Националната изложба „Пролетен салон” за съвременно изкуство се провежда за пета поредна година в Габрово. Нейната цел е да представи творчеството на български жени художници в различни жанрове, стилове и техники на свободна тема.

 1. Oрганизация
 2. Организатори на Националната изложба „Пролетен салон“ са: Художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово и Съюзът на българските художници.
 3. Цялостната дейност по подготовката и реализирането на изложбата се извършва от екипа на Художествена галерия „Христо Цокев” със съдействието на Съюза на българските художници.
 4. Селектирането на творбите и наградите се определя от специализирано жури, утвърдено със заповед на директора на галерията.
 5. Експозицията на Националната изложба „Пролетен салон“ се представя в залите на Художествена галерия „Христо Цокев”.
 6. Откриването на изложбата е на 10.03.2023 г. от 13.30 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев”.
 7. Закриването на изложбата е на 11.05.2023 г.

III. Награди

 1. Първа награда,  на стойност – 1000 лв.
 2. Втора награда, на стойност – 800 лв.
 3. Трета награда, участие в Пленер по живопис „БОЖЕНЦИ 2023“

Наградените творби /по т. 1 и т. 2/ остават във фонда на Художествена галерия „Христо Цокев”.

 1. Условия и ред за участие
 2. Право на участие имат жени художници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
 3. Допускат се за участие произведения – живопис, графика и скулптура на свободна тема в различни жанрове и стилове. Не се поставят ограничения в избора на техника, материал и размер.
 4. Представените творби трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби и да са собственост на художника.
 5. Всеки автор може да участва с две творби.
 6. Необходимо е произведенията да са в подходящ за експониране вид.
 7. Всеки участник, попълнил регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на събитието.
 8. При желание авторът може да направи дарение на Художествена галерия „Христо Цокев”, за което получава сертификат. Задължително е изборът да бъде отбелязан във формуляра за участие.
 9. Творбите се изпращат на адреса на галерията:

5300 Габрово

Художествена галерия „Христо Цокев”

ул. „Св. св. Кирил и Методий”, №10

Национална изложба „Пролетен салон

Или

Офис на ЕКОНТ – Театъра

5300 Габрово

 1. Разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от участниците.
 2. Авторите получават обратно /за своя сметка/ на адреса, посочен от тях или прибират лично творбите си в срок до 1 месец след закриването на изложбата.
 3. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по време на транспортирането.
 4. Художествена галерия „Христо Цокев” не носи отговорност за произведенията след изтичане на определения срок в предходната точка.
 5. V. Срокове

28 февруари 2023 г. – краен срок за получаване на творбите;

2  март 2023 г. – журиране;

10 март 2023 г. – откриване на изложбата и обявяване на наградите;

11 май 2023 г. – закриване на изложбата.

Формулярът за участие може да изтеглите ТУК