история

Пленерът по живопис „Боженци“ стартира през 1975г., като международен. С малки прекъсвания се провежда и до днес.  Организира се в уникалния архитектурно-исторически резерват в село Боженци в централна Стара планина в близост до Габрово.

Традицията е нарушавана два пъти, като домакинството е предоставяно по веднъж на етнографския музей „Етър” и на Соколския манастир.

През годините с организацията се е занимавала основно групата на габровските художници. С пленера са свързани имената на Никола Николов, Иван Кънчев, , Иван Христов – Грога, Минчо Минчев и редица други габровци. Провежда се през есента, а от 1977г. започва паралелно пролетно издание в което участие вземат млади автори.  Изданието е било в началото на април – през пролетната ваканция на студентите. Първите участници в така наречения „младежки пленер” са били: Йордан Лазаров, Димитринка Грънчарова, Цветан Колев, Дянко Колев, Иван Кънчев, Иван Цачев, Амалия Минчева, Минчо Минчев, Иван Бараков, Иван Банков, Ема Вертерова и Цеца Великова.

Пленерът по живопис „Боженци” е от изключително значение за габровската галерия, тъй като чрез него във фонда е сформирана богата колекция от съвременно международно изкуство. Авторите са предимно европейски, представители на различни течения, изразители на най-характерните художествени явления от съответните национални школи. В Боженци са били художници с ярка инвенция, някой от които с авангарден подход.

Целта на пленера е да осъществява обмен между творци от различни страни, художествени школи и тенденции в изкуството.

Всяко издание завършва с изложба на творбите в ХГ „Христо Цокев“.

Нели Недева