ДЕТСКИ КОНКУРСИ И АТЕЛИЕТА

На 4 юни 2021 година в галерията беше отрита изложба - конкурс за детска рисунка на тема „Моята природа”. Организатори на конкурса са Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Габрово и Художествена галерия „Христо Цокев”. Творби за участие изпратиха деца от цялата страна. Надпреварата в срок са получени 286 рисунки, от тях 74 на деца и ученици със СОП.
Основните критерии за оценка на рисунките са: 1) Използваните креативни и иновативни техники; 2) Самостоятелно творчество при изпълнението; 3) Оригиналност и творчество на подхода; 4) Съчетаване на цветовете; 5) Цялостното изпълнение на рисунката и идея на рисунката. Журито взе единодушно решението да награждава следните деца и ученици в съответните категории:
Детски градини:
1. Ромина Танева – ДГ „Звездица“ гр. Бургас – 1 гр.
2. Ния Неделчева – „Арт Попово“ гр. Попово - 4 гр.
3. Борис Захариев – ДГ „Буката“ № 87 гр. София - 4 гр.
Категория - Ученици 1-4 клас:
1. Калина Асенова – ЦПЛР кв. Аксаково – 2 кл.
2. Денислав Керанов – ЦПЛР гр. София – 3 кл.
3. Теа Гоцев – ЦПЛР гр. София – 1 кл.
Категория ученици 5-7 клас:
1. Стефания Георгиева – ЦПЛР София – 5 кл.
2. Симона Илиева – ЦПЛР София – 6 кл.
3. Анжелика Тодорова – СУ „Н. Вапцаров“ гр. Силистра – 5 кл.
Категория ученици 8-12 клас:
1. Виктория Недялкова – СУ „М. Райкович“ Дряново – 9 кл.
2. Тереза Цветанова – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ Враца – 9 кл.
3. Мелиха Изетова – СУ „Максим Райкович“ Дряново – 10 кл.
Деца и ученици на допълнителна подкрепа
Детски градини:
1. Яни Захариев – 4 год. ДГ „Радост“ Габрово
2. Марияна Иванова - 4 год. ДГ „ Славейче“ с. Лесново
3. Танимир Светломиров Танев – 5 год. ЦКОДУХЗ „Св. Стилиян“ гр. Бургас.
Ученици 1-4 клас:
1. Сиана Иванова Стоянова – 4 кл.СУ „Н. Й.Вапцаров“ гр. Силистра
2. Борис Лазаров – 4 кл. ОУ „Васил Левски“ /РЦПППО - Кърджали
3. Александър Гатев – 4 кл. НУ „В.Левски“ /РЦПППО гр. Габрово
Ученици 5-7 клас:
1. Божидара Стефанова – 5 кл. школа „Арт Попово“ гр. Попово
2. Мартин Великов – 6 кл. ОУ „П.Хилендарски“ с. Сотиря
3. Аврил Петкова - 6 кл. СУ „ Райчо Каролев“ гр. Габрово
Ученици 8-12 клас:
1. Димитър Мойнов – 9 клас – ПГИТУ / РЦПППО – Ловеч
2. Радостин Минчев – 9 клас - СУ „М.Райкович“ гр. Дряново
3. Наташа Йорданова – 8 кл. СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин
Отличени екипи в категорията „съвместно рисуване с дете/ученик със СОП“:
1. ДГ „Мики Маус“ гр. Габрово
2. СУ „Никола Вапцаров“ - гр. Силистра
3. СУ „Емилиян Станев“ гр. В.Търново
Посетителите на галерията могат да видят колко разнообразно и творчески участниците са възприели темата и са я въплътили в прекрасните си творби. Изложбата ще продължи до 18 юни 2021 година.