Учебна програма

Учебна програма

За учебната 2019 / 2020 година

По Национална програма

„Осигуряване на съвременна образователна среда”,

Модул „Културните институции като образователна среда”

 

  1. Цел на проекта:

Използване на културните институции за провеждане на учебни часове по общообразователните учебни предмети.

  1. Очаквани резултати:

Осигуряване на възможност за използване на музеите/галериите като образователна среда с цел подобряване качеството на образователния процес.

Теми по Изобразително изкуство 1 – 7 клас

Художествена галерия „Христо Цокев” има възможност да предложи и разработи уроци / ателиета за изработване на изделия свързани с българския празничен календар – коледни картички, мартеници и други.

По идея и предложение на учителите можем да предложим и други теми, които не са включени в програмата в удобно за тях време.

Такса:

Участие в атилие на дете – 2 лв.

Екскурзоводна беседа и лекция на клас – 5 лв.

Теми по литераура 5 – 7 клас