Учебна програма

ТЕМАТИЧНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА АТЕЛИЕ

 

Детско арт АТЕЛИЕ

с ученици от  1 – 6 клас

през  2019 година

 I. Цели:

Творчеството като начин на живот. Създаване на усет за красивото в света около нас. Придобиване на общи познания и култура по рисуване, където всеки може да изразява своя неповторим талант.

 • Изучаване и прилагане на нови, интересни техники свързани с изобразителното и приложното изкуство подходящи за възрастта на децата;
 • Умение за работа с различни материали.
 • Разглеждане на изложбите в ХГ „Христо Цокев“;
 • Съвремонно образование в приятелска среда чрез творчеството;
 • Съдейства за духовното, интелектуалното и професионално израстване на децата чрез изяшното и приложно изкуство;
 • Изпитване на радост от сътворяването.

II. Очаквани резултати:

 • Възпитание на естетически вкус.
 • Формиране на умения за работа в екип.
 • Изграждане на по-висока увереност в собствените сили и стремеж за постигане на по-голяма прецизност.
 • Разтоварване чрез творчество.
 • Създаване на художествени навици и умения по цветознание, композиция, асоциативно мислене, развитие на сръчността и фината моторика, разпознаване на разликите между самодейно и професионално изкуство, придобиване на знания за различните изобразителни дейности.
 • Обучението по рисуване цели откриването и развитието на индивидуалния артистичен талант.

 

Децата се запознават с различни традиционни и експериментални изобразителни техники и материали на живописта: акварел, темперни бои, графика, апликация, колажи, моделиране. В нашите уроци по рисуване децата опознават видовете композиции (фигурална, геометрична, абстрактна и др.), цветовете (топли, студени), цветовите гами, изграждането на обемни форми със светлосянка (графика) и цветове. Научават и за стиловете и направленията в различните изобразителни изкуства.

 

Заниманията се провеждат всяка събота от 10 до 12 часа.

Материалите се осигуряват от галерията.

Такса за участие: 2 лв.

III. Разпределение на съдържанието:

 

с ученици от  1 – 7 клас

през  2018 година

 

Цели:

Торчеството като начин на живот. Създаване на усет за красивото в света около нас. Придобиване на общи познания и култура по рисуване, където всеки може да изразява своя неповторим талант.

 • Изучаване и прилагане на нови, интересни техники свързани с изобразителното и приложното изкуство подходящи за възрастта на децата;
 • Умение за работа с различни материали.
 • Разглеждане на изложбите в ХГ „Христо Цокев“;
 • Съвремонно образование в приятелска среда чрез творчеството;
 • Съдейства за духовното, интелектуалното и професионално израстване на децата чрез изяшното и приложно изкуство;
 • Изпитване на радост от сътворяването.

 

Очаквани резултати:

 • Възпитание на естетически вкус.
 • Формиране на умения за работа в екип.
 • Изграждане на по-висока увереност в собствените сили и стремеж за постигане на по-голяма прецизност.
 • Разтоварване чрез творчество.
 • Създаване на художествени навици и умения по цветознание, композиция, асоциативно мислене, развитие на сръчността и фината моторика, разпознаване на разликите между самодейно и професионално изкуство, придобиване на знания за различните изобразителни дейности.
 • Обучението по рисуване цели откриването и развитието на индивидуалния артистичен талант.

 

Децата се запознават с различни традиционни и експериментални изобразителни техники и материали на живописта: акварел, темперни бои, графика, апликация, колажи, моделиране. В нашите уроци по рисуване децата опознават видовете композиции (фигурална, геометрична, абстрактна и др.), цветовете (топли, студени), цветовите гами, изграждането на обемни форми със светлосянка (графика) и цветове. Научават и за стиловете и направленията в различните изобразителни изкуства.

 

Заниманията се провеждат всяка събота от 10 до 12 часа.

Материалите се осигуряват от галерията.

Разпределение на съдържанието:

 

Ръководител:                                                                            Директор:

/Илиана Петкова/                                                                          /Евгени Недев/