Статут

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА

„ПРОЛЕТЕН САЛОН” – ГАБРОВО 2024 г.

 

СТАТУТ

        I. Общи положения

Националната изложба „Пролетен салон” за съвременно изкуство се провежда за шеста поредна година в Габрово. Нейната цел е да представи творчеството на български жени художници в различни жанрове, стилове и техники на свободна тема.

        II. Oрганизация

 1. Националната изложба „Пролетен салон“ се организира от Художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово и Съюзът на българските художници, в партньорство с Регионален етнографски музей на открито „Етър“.
 2. Цялостната дейност по подготовката и реализирането на изложбата се извършва от екипа на Художествена галерия „Христо Цокев” със съдействието на Съюза на българските художници.
 3. Селектирането на творбите и наградите се определя от специализирано жури, утвърдено със заповед на директора на галерията и съгласувано с председателя на СБХ.
 4. Експозицията на Националната изложба „Пролетен салон“ се представя в залите на Художествена галерия „Христо Цокев”.
 5. Откриването на изложбата е на 07.03.2024 г. от 13.30 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев”.
 6. Закриването на изложбата е на 05.04.2024 г.

       III. Награди

 1. Награда на ХГ „Христо Цокев“,  на стойност – 1000 лв.
 2. Награда на ХГ „Христо Цокев“, на стойност – 800 лв.
 3. Награда на СБХ, на стойност – 800 лв.
 4. Специална награда на ХГ „Христо Цокев“ и СБХ – участие в Международен пленер по живопис „БОЖЕНЦИ 2024“

Наградените автори получават и едногодишна карта за безплатно посещение на РЕМО „Етър“, партньор на събитието.

Наградените творби /по т. 1,2,3/ остават във фонда на Художествена галерия „Христо Цокев”.

       IV. Условия и ред за участие

 1. Право на участие имат жени художници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
 2. Допускат се за участие произведения – живопис, графика, скулптура и други на свободна тема в различни жанрове и стилове. Не се поставят ограничения в избора на техника, материал и размер.
 3. Не се допускат до участие – ученически, студентски и творби от дипломни защити.
 4. Представените прозиведения трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби и да са собственост на художника.
 5. Всеки автор може да участва с до две творби.
 6. Необходимо е произведенията да са в подходящ за експониране вид.
 7. Всеки участник, попълнил регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на събитието.
 8. При желание авторът може да направи дарение на Художествена галерия „Христо Цокев”, за което получава сертификат. Задължително е изборът да бъде отбелязан във формуляра за участие.
 9. Творбите се изпращат на адреса на галерията:

5300 Габрово

Художествена галерия „Христо Цокев”

ул. „Св. св. Кирил и Методий”, №10

Национална изложба „Пролетен салон

Или

Офис на ЕКОНТ – Театъра

5300 Габрово

 1. Разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от участниците.
 2. Авторите получават обратно /за своя сметка/ на адреса, посочен от тях или прибират лично творбите си в срок до 1 месец след закриването на изложбата.
 3. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по време на транспортирането.
 4. Художествена галерия „Христо Цокев” не носи отговорност за произведенията след изтичане на определения срок в предходната точка.

     V. Срокове

29 февруари 2024 г. – краен срок за получаване на творбите;

2  март 2024 г. – журиране;

07 март 2024 г. – откриване на изложбата и обявяване на наградите;

05 април 2023 г. – закриване на изложбата.

Формулярът за участие може да изтеглите ТУК