Творчество

Събор на светите аспостоли 1874г. м.б., върху дърво, 45х35 см.Портрет на момиче 1874г. м.б., пл., 61х49 см.     Портрет на Петко Манафов  1873г. м.б. пл., 63х50 см.   Портрет на свещеник Васил Михов 1875г. м.б. пл., 63х50 см.     Портрет на Илия Видинлиев м.б. пл., 57,5х81 см.  Болно дете 1880г. м.б. пл., 68х120 см.

Творбите са от фонд живопис на Художествена галерия „Христо Цокев“ .