Наем на зала

1.Зала ,,проф.Кънчо Цанев’’

2.Зала ,,проф Минчо Минчев’’

3.Зала ,,Япония’’

Цени за наемане на залите:

За  1 час – 80,00лв.

За 2 часа – 120,00лв.

За  4 часа – 200,00лв.

За  8 часа – 360,00лв.

Цени за наемане на Малка зала:

За  2 часа – 60,00лв.

За  8 часа – 100,00лв.

Ползване на зали за прояви на политически партии и организации:

1.5 пъти  цените  посочени горе

Ползване на зали за:

-прояви на бюджетни  структури-второстепенни  разпоредители с бюджет към Община Габрово и държавни училищаот от община Габрово;

-организиране на изложби и концерти от детски школи по изкуства,действащи на територията на община Габрово

Цена за наемане:

За 2 часа – 50,00лв.

За 8 часа – 90,00лв.

Ползване на мултимедия: За 1 час – 10,00лв.

Ползване на озвучителна уредба: За 1 час – 10,00лв.