графика

Фонд графика съдържа над 540 различни по вид и тематика произведения. Характеризира се с рзнообразие на използваните графични техники: офорт, литография, дърворез, суха игла, линогравюра, акватинта, туш, въглен и монотипия. Спецификата на сбирката се определя от творби на автори, изявяващи се предимно в сферата на живописта. Това са Стоян Венев, Давид Перец, Найден Петков, Никола Николов, Йоан Левиев, Драган Немцов, Милко Божков, Николай Майсторов и др. Особен интерес представляват две рисунки на склуптора Томас Кочев. Графичната сбирка на галерията е ориентирана към творби на автори, които имат принос към основните идейно-пластични направления, характеризиращи развитието на българската графика през XXв. Своеобразен увод в колекцията е авторът Пенчо Георгиев, учил в Париж от 1929 до 1932г. и специализирал графика в атилието на проф. Жак Белтран. Следва тушова рисунка на един от най-забележителните български творци от първата половина на  ХХв. – Илия Бежков.

Обликът на фонда се определя  от автори със строго индивидуални похвати като Зафир Йончев, Мария Недкова, Тодор Панайотов, Христо Нейков, Румен Скорчев, Тодор Атанасов, Златка Дъбова, Петър Чуклев и др. Именно благодарение на пътя прокаран от тях идва едно ново поколение представено чрез творби на Иван Нинов, Стоян Цанев, Стоимен Стоилов, Валентин Колев, Николай Майсторов, Милко Божков и др.

Свой принос имат и графиците свързани с Габрово: Гаврил Вичев – работил предимно пейзаж; Илия Пашов – комбинира сложни съчетания на гравюра върху метал, литографии и изящни рисунки;  Божидар Ковачев – работи линерорез, ксилогравюра, офорт; Божидар Мечев – предимно гравюри върху метал и др.

Интерестна страна от фонд графика представлява дарение на самобитни рисунки  от 1971 до 1972 годиниа – образци на индонезийско изкуство. Дарението представлява колекция от рисунки на неизвестен автор, изобразяващи бита на хората от племето Вамина от остров Нова Гвинея и остров Бали.

Колекция от 30 творби (дърворез) в типична за японската традиция стилистика – изящество, съчетано с перфектно техническо изпълнение от края на ХХв. е още едно чуждестранно дарение, което заслужава вниманието на публиката.

Автор:
Година:
Използвана техника:
error: Content is protected !!