Колекция ИЗКУСТВО ОТ ЦЕНТЪРА

Идеята за изложба „ИЗКУСТВО ОТ ЦЕНТЪРА“ се роди през 2013г. и е свързана с 50 годишнината на Художествена галерия „Христо Цокев“ и с 155 годишнината на град Габрово.

Историята на града е тясно свързана с пътищата, минаващи през Балкана и именно за това решихме да представим съвременната градска култура и дух чрез пътуваща изложба. Поканихме за участие 30 габровски художници от различни възрастови групи, всеки със собствен характер и маниер, използващ свой стил в живописта. На всеки автор галерията предостави по две платна с еднакъв размер 50/60. Размерът не  бе избран случайно – 50 са годините на галерията, а 60 са платната в изложбата.

Приемствеността между поколенията и стиловете бе водеща при определяне на участниците в изложбата. Сред тях са имена на доказани творци, носители на редица национални и международни награди, преподаватели – в школи, средни и висши учебни заведения; млади – смели и амбициозни автори, показващи една нова гледна точка в живописта.

Символика търсихме и в избора на име на изложбата. Открихме я във факта, че в околностите на града се намира географският център на България.

За нас е важно, че имаме възможност да представим чрез живописта характера на града, културата и духа на габровеца, съхранили се през дългата и не лека история.

До момента изложбата е гостувала в Румъния – градовете Търгу Жиу, Крайова и Куртя де Аржеш, а в България това са галериите в Добрич, Ловеч, Плевен, Кюстендил, Русе, Севлиево и Габрово. През 2016 година гостувахме във БКИ Варшава, Полша където изложбата и екипът срещнаха един изключително радушен прием. През месец май, същата година изложбата гостува във БКИ Будапеща, Унгария, а месец юли в БКИ Прага, Чехия.

Нели Недева

error: Content is protected !!